مجموع درآمدها بدون احتساب بهره، مالیات، استهلاک و انقضا

در پاسخ به سوال ebitda چیست می‌توان اینگونه گفت که معیاری برای جریان نقدی است که به این شکل محاسبه می‌شود: مخارج – درآمد (بدون در نظر گرفتن مالیات، بهره، تنزل قیمت و استهلاک). EBITDA به جریان نقدی یک شرکت نگاه می‌کند. با در نظر نگرفتن بهره، مالیات، تنزل ارزش و استهلاک، می‌توانیم میزان پول ورودی (درآمد) یک شرکت را به صورت واضح ببینیم. این معیار مخصوصا زمانی به درد بخور است که شرکت قصد تصاحب یک شرکت دیگر را دارد، چون EBITDA می‌تواند همه‌ی پرداخت‌های وامی مورد نیاز برای تامین سرمایه لازم جهت تصاحب کردن را فراهم کند.

درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک، شاخص خوبی برای برآورد سودآوری است، اما برای جریان نقدی این قابلیت را نداشته و اغلب به اشتباه، جهت برآورد جریان نقدی استفاده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا