صرفه جویی به مقیاس ( Economies of Scale )

یک قاعده و اصل در صرفه جویی، مبنی بر اینکه با افزایش میزان تولیدات، هزینه تولید هر واحد کاهش می‌یابد.

دکمه بازگشت به بالا