طرح مالکیت سهام کارکنان ( Employee Stock Ownership Plan )

یک سرمایه امانی مقرر شده توسط شرکت جهت خرید سهام از طرف کارکنان.

دکمه بازگشت به بالا