ایجاد سرمایه با فروش سهام ( Equity Financing )

ایجاد سرمایه با فروش سهام، اصطلاحی است که برای صدور سهام عادی یا ممتاز یک شرکت جهت جمع آوری پول استفاده می‌شود. این کار معمولا زمانی انجام می‌شود که میزان ارزش هر سهام بالا می‌رود؛ یعنی بیشترین میزان پول را می‌توان به ازای کمترین میزان سهام جمع‌آوری کرد.

دکمه بازگشت به بالا