ارائه حق سهامداری ( Equity Offerings )

ارائه حق مالی یا سهامداری به جمع آوری سرمایه‌های مالی با ارائه دادن مالکیت در ابر شرکت، از طریق صادر کردن بخشی از سهام عادی یا ممتاز آن گفته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا