حقوق صاحبان سهام ( Equity )

  • مالکیت در سرمایه یک شرکت. در ابر شرکت‌ها، “سهام” نامیده می‌شود؛ در شراکت‌های محدود یا LLCها، “بهره” یا “واحد” نامیده می‌شود.
  • این عبارت به مالکیت یک سهامدار در یک شرکت گفته می‌شود. میزان مالکیت زمانی بدست می‌آید که یک فرد یا ابر شرکت، یک یا چندین واحد از سهام شرکت را می‌خرند (حق مالی بدست آمده از سهام). هر چقدر حق مالی خریداری شده بیشتر باشد، مالیکت فرد یا ابر شرکت نیز در شرکت مورد نظر بیشتر می‌شود.
دکمه بازگشت به بالا