استراتژی خروج ( Exit Strategy )

متد مورد نظر یک سرمایه‌ برای تسویه دارایی‌های تصرفی آن و در عین حال دستیابی به حداکثر بازگشت سرمایه ممکن. این استراتژی‌ها وابسته به شرایط خروج موجود هستند، از جمله شرایط بازار و گرایشات صنعت مورد نظر. استراتژی‌های خروج می‌توانند شامل فروش یا توزیع سهام شرکت پورتفولیو بعد از عرضه اولیه‌ی سهام (IPO)، فروش شرکت پورتفولیو و یا تغییرات در سرمایه‌ی سهام باشند.

این استراتژی، رویکرد مذاکره شده‌ی یک شرکت است که به موجب آن به سرمایه گذارها یک رویداد یا زمان خاص در توسعه‌ی شرکت‌ داده می‌شود تا در آن بازگشت سرمایه‌ی خود (ROI) را دریافت کنند. این کار را می‌توان با یک رویداد تسویه حساب شرکت انجام داد که در آن حق مالکیت آنها به پول نقد تبدیل می‌شود.

استراتژی خروج روشی است که با استفاده از آن یک سرمایه گذار خطرپذیر یا صاحب کسب و کار می‌تواند از یک سرمایه گذاری که قبل انجام داده‌است، خارج شود. به استراتژی خروج، رویداد تسویه امور نیز گفته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا