شرکت در مرحله توسعه ( Expansion Stage Company )

این کلمه به صورت کلی به شرکتی اشاره دارد که سه ساله یا بیشتر از آن است. در این بازه‌ی زمانی رشد و توسعه، یک شرکت ممکن است که از قبل در تجاری سازی محصول یا خدمات خود موفق بوده باشد ولی به سود مورد نظر خود نرسیده باشد. شرکتی که در مرحله توسعه خود قرار دارد ممکن است به دنبال منابع مالی اضافی بگردد تا ریسک ورشکستگی را به حداقل برساند. بسیاری از سرمایه گذارهای خطرپذیر در طول این مرحله‌ی رشد و توسعه شرکت در آن سرمایه گذاری می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا