هزینه ( Expense )

هزینه‌ای که یک کسب و کار در طول عملیات خود محتمل می‌شود تا درآمد ایجاد کند. در شرایط معمولی، اکثر این مخارج، نقدی هستند؛ مثلا دستمزد کارکنان، پرداخت‌های انجام شده به فروشنده‌ها و اجاره‌ها. بقیه‌‌ی مخارج غیر نقدی هستند، مانند استهلاک، که باعث کاهش درآمد خالص می‌شود، ولی هزینه نقدی نیست.

دکمه بازگشت به بالا