کسب و کار با سبک زندگی خانوادگی ( Family Lifestyle Business )

کسب و کار برقرار شده و اداره شده توسط موسسان آن به هدف توسعه و حفظ یک سبک زندگی خاص یا یک سطح مشخص از درآمد. چنین کسب و کارهایی معمولا مقیاس پذیری محدودی دارند، که دلیل آن مسائلی مانند دسترسی محدود به سرمایه، تصمیمات صاحبان در ارتباط با مدل‌های عملکردی کسب و کار و اهداف فراهم کردن کارکنان و سرمایه گذاری مجدد است. بسیاری از آنها افراد شاغل تکی و یا گروه‌های کوچک مانند تیم‌های زن و شوهری می‌باشند. آنها معمولا به صورت شدیدی وابسته به تجربه، مهارت‌ها و تعامل صاحبان کسب و کار هستند.

دکمه بازگشت به بالا