تامین مالی دور اول ( First-round Financing )

تامین مالی دور اول، اولین سرمایه گذاری در یک شرکت، توسط سرمایه گذارهای خارجی است.

دکمه بازگشت به بالا