سرمایه‌ مرحله‌ اول ( First Stage Capital )

سرمایه‌ مرحله‌ اول، پول فراهم شده برای کارآفرینی است که دارای محصول ثابت شده‌ای می‌باشد تا بتواند تولید بازرگانی و بازاریابی آنرا شروع کند، که مخارجی مانند توسعه بازار، از بین بردن ریسک و جذب کارکنان را شامل نمی‌شود.

دکمه بازگشت به بالا