دور تخت یا هموار ( Flat Round )

یک دور سرمایه گذاری که در آن ارزش پیش سرمایه گذاری یک دور استارت آپ برابر با ارزش پس سرمایه گذاری آن از دور قبلی است.

دکمه بازگشت به بالا