فروش سریع ( Flipping )

به عمل خریدن سهام در یک عرضه اولیه عمومی و فروش بلافاصله‌ی آنها برای بدست آوردن سود گفته می‌شود. شرکت‌های کارگزاری که صدور سهام‌های جدید را تایید و امضا می‌کنند، معمولا مخالف فروش سریع هستند و اغلب سعی می‌کنند سهام را برای سرمایه گذارانی تخصیص دهند که حداقل می‌خواهند برای مدتی آنرا نگهداری کنند. با این‌حال، فروش سریع یک سهام جدیدا صادر شده که افزایش ناگهانی در قیمت پیدا کرده است، برای بسیاری از سرمایه گذارها شدیدا وسوسه کننده است.

دکمه بازگشت به بالا