سرمایه گذاری تکمیلی ( Follow-on Investing )

  • این کلمه به رویدادی اشاره دارد که به موجب آن سرمایه گذارها مجددا در زمان دیگری از رشد و توسعه‌ی شرکت، در آن سرمایه گذاری می‌کنند. اغلب اوقات، سرمایه گذاری های تکمیلی زمانی اتفاق می‌افتند که شرکت به طور برنامه ریزی شده عملکرد موفقی ندارد. سرمایه گذارهای فرشته معمولا از سرمایه گذاری های تکمیلی در یک شرکت اجتناب می‌کنند، چون که ریسک از دست دادن پول اضافی در آن بسیار بالا است.
  • یک سرمایه گذاری متعاقب که توسط سرمایه گذاری انجام می‌شود که قبلا در شرکت سرمایه گذاری کرده است، و به طور کلی یک سرمایه گذاری دیر هنگام در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه (زود هنگام) است.

دکمه بازگشت به بالا