سهام موسسان ( Founders’ Shares )

سهام تحت مالکیت موسسان شرکت که در هنگام تاسیس آن در دست آنها وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا