دارایی یا حق مالکیت موسسان ( Founder’s Stock )

سهام عادی تحت مالکیت یک یا چندین موسس شرکت، که معمولا زمانی دریافت می‌شود که شرکت به صورت رسمی به ثبت می‌رسد و با پول نقد خریداری نمی‌شود.

دکمه بازگشت به بالا