دور دوستان و خانواده ( Friends & Family Round )

یک سرمایه گذاری در شرکت که معمولا پس از سرمایه گذاری خود موسس، و از طرف افرادی انجام می‌شود که دلیل اصلی سرمایه گذاری آنها، ارتباطشان با موسس است؛ نه آشنایی و دانش از کسب و کار مورد نظر.

دکمه بازگشت به بالا