اندازه سرمایه ( Fund Size )

میزان کلی سرمایه مالی سپرده شده توسط سرمایه گذاران در یک سرمایه گذاری مالی مخاطره آمیز.

دکمه بازگشت به بالا