حامیان مالی بدون سرمایه ( Fundless Equity Sponsors )

حامیان مالی بدون سرمایه‌ی صاحبان سهام، معامله‌ها را بدون هر گونه سرمایه‌ی تخصیص داده شده منبع یابی و بررسی می‌کنند، و حامیان مالی را در هر معامله آماده می‌کنند (یعنی در هر معامله حامیان خاصی را فراهم می‌کنند).

دکمه بازگشت به بالا