شریک عمومی یا جامع ( General Partner )

یک شریک در یک شراکت محدود که مسئول همه‌ی تصمیمات مدیریتی شراکت است. GP دارای مسئولیت اعتمادی جهت عمل کردن به نفع شرکای محدود (LPها) است و کاملا اجازه انجام اعمال خود را دارد.

دکمه بازگشت به بالا