دستبند‌های طلایی ( Golden Handcuffs )

این زمانی اتفاق می‌افتد که از یکی از کارکنان شرکت خواسته می‌شود تا در هنگام خاتمه دادن زودهنگام قرارداد کاری وی، از سهام واگذار نشده خود چشم پوشی کند.

دکمه بازگشت به بالا