چتر نجات طلایی ( Golden Parachute )

چتر نجات طلایی قرارداد استخدام مدیریت ارشد که در هنگام وقوع معامله‌های کنترلی خاص باعث فراهم شدن پرداخت‌های بسیار بزرگ و گران می‌شود؛ مثلا خرید درصد خاصی از سهام توسط یک نهاد خارجی یا وقتی که یک پیشنهاد خرید برای درصد خاصی از سهام شرکت وجود دارد. این مورد در بخش قرارداد استخدام اجرایی بیشتر توضیح داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا