شرکت هلدینگ ( Holding Company )

یک ابر شرکت که صاحب اوراق قرضه‌ی یک شرکت دیگر است که در اکثر موارد قدرت کنترل رای گیری‌ها را دارد.

دکمه بازگشت به بالا