هوم ران ( Home Run )

وقتی که یک شرکت، استراتژی خروج دارد و 20 برابر یا بیشتر از سرمایه اولیه سرمایه گذار را بر می‌گرداند.

دکمه بازگشت به بالا