هانی پات ( Honeypot )

یک پیشنهاد بسیار جذاب، برای فریب دادن و وسوسه کردن یک گروه از مخاطبان خاص.

دکمه بازگشت به بالا