صدور پر حرارت ( Hot Issue )

سهام جدیدا صادر شده که درخواست بالایی از طرف عموم مردم دارد. به طور فنی، حالتی است که در آن هزینه ثانوی بازار بر روی اطلاعات موثر، بالاتر از هزینه‌ی پیشنهادی سهام صادر شونده‌ی جدید است (هزینه‌ی سهامی که صادر می‌شوند پایین‌تر از بازار است). سهام صادر شده‌ی پرحرارت، معمولا افزایش شدیدی را در قیمت خود در زمان عرضه‌ی اولیه تجربه می‌کنند که دلیل آن درخواست بسیار بیشتر مشتری‌ها از تعداد سهام موجود است.

دکمه بازگشت به بالا