نرخ بازدهی مبنا ( Hurdle Rate )

نرخ بازگشت سرمایه داخلی که باید قبل از دریافت سودهای افزایش یافته از عایدات سرمایه از طرف شرکای عمومی و مدیران شرکت بدست بیاید. اغلب اوقات، در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه‌ی مورد انتظار کمتر از نرخ بازدهی مبنا باشد، پروژه راه اندازی و انجام نمی‌شود.

دکمه بازگشت به بالا