سرمایه گذاری تاثیری ( Impact Investing )

سرمایه گذاری های مالی که قصد تاثیرگذاری مثبت بر جامعه را نیز دارند.

دکمه بازگشت به بالا