توافق نامه اعطای مجوز ( In-Licensing Agreement )

قراردادهای بسته شده با گروه‌های بیرونی یا شخص ثالث که تحت آنها به استارت آپ اجازه داده می‌شود تا بر اساس شرایط مشخص شده، از تکنولوژی‌های خاصی استفاده کنند که این گروه‌های شخص ثالث مالک آنها می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا