صورت درآمد ( Income Statement )

صورتحساب مالی که نشان دهنده عملکرد مالی شرکت در یک بازه‌ی زمانی مشخص است و درآمدها و مخارج سازمان را ترسیم می‌کند. همچنین درآمد خالص را نشان می‌دهد که برابر است با درآمد کلی منهای مخارج کلی. از آنجایی که این صورت شامل اقلام نقدی و غیرنقدی است، نشان دهنده گردش پولی (نقدینگی) خالص نمی‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا