سرمایه گذارهای موسسه ‌ای ( Institutional Investors )

  • سازمان هایی که به صورت حرفه‌ای سرمایه گذاری می‌کنند، از جمله شرکت های بیمه، سازمان های سپرده گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های موقوفه مالی.
  • سرمایه گذارهای موسسه‌ای غالبا به شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری اشاره دارد که پس اندازهایی را جمع آوری کرده و برای بازارها منابع مالی تدارک می‌بینند، ولی ممکن است به انواع دیگری از سرمایه های موسسه‌ای مانند صندوق های موقوفه مالی، موسسه های خیریه و غیره نیز اشاره داشته باشد.
دکمه بازگشت به بالا