قرارداد تخصیص اختراع ( Invention Assignment Agreement )

قراردادی که تحت آن موسسان، کارکنان، پیمانکاران، توسعه دهندگان و دیگران، حقوق مالکیت معنوی و فکری مورد خاصی را به یک شرکت اختصاص می‌دهند. معمولا، این ذی‌نفعان یا دیگر گروه‌های مرتبط در شرکت، این مورد را شناسایی و قبول می‌کنند که هر گونه دارایی معنوی توسعه داده شده توسط آنها در حین کار برای شرکت یا به همراه شرکت، چه به صورت انفرادی و چه با دیگر ذی‌نفعان، دارایی های شرکت حساب می‌شوند. این مورد را می‌توان برای دارایی های معنوی اعمال کرد که موسسان یا دیگر افراد ممکن است در هنگام تاسیس یک استارت آپ به آن بخشیده باشند.

دکمه بازگشت به بالا