عرضه‌ اولیه‌ سهام (IPO) (Initial Public Offering)

  • عرضه اولیه‌ی سهام یا IPO ، اولین فروش سهام توسط یک شرکت خصوصی به عموم مردم می‌باشد. IPOها معمولا برای شرکت‌های کوچکتر و جدیدتر هستند که به دنبال سرمایه ای جهت توسعه کسب و کارشان می‌باشند.
  • اولین فروش یا توزیع سهام یک شرکت پورتفولیو به عموم مردم. IPOها معمولا فرصتی برای سرمایه گذارهای موجود هستند (معمولا سرمایه گذاران خطرپذیر) تا بازگشت‌های سرمایه ای چشمگیری را بر سرمایه گذاری اولیه خودشان دریافت کنند. در حین بازه‌های زمانی که بازار سیر نزولی پیدا می‌کند و یا اصلاح می‌شود، برعکس این مورد اتفاق می‌افتد.
  • این مورد اولین فروش یا تخصیص سهام یک شرکت خصوصی است که در دسترس عموم قرار گرفته است. IPOها را می‌توان به شرکت‌های جدید و با سابقه توزیع کرد که به دنبال توسعه یا ضمانت کردن سهامی عام هستند.
دکمه بازگشت به بالا