نرخ بازده داخلی ( Internal Rate of Return)

  • یک معیار عادی برای سنجش نحوه عملکرد سرمایه‌های VC. نرخ بازگشت سرمایه داخلی به صورت فنی یک نرخ تخفیف می‌باشد: نرخی که با آن، ارزش فعلی یک سری از سرمایه ‌ها برابر ارزش فعلی بازگشت این سرمایه ها است. این نرخ که معمولا در بودجه بندی سرمایه های مالی استفاده می‌شود، نرخ بهره‌ای است که باعث می‌شود ارزش خالص فعلی همه‌ی جریان‌ نقدی شرکت برابر با صفر شود. اساسا، IRR بازگشت سرمایه ای است که شرکت در صورتی آنرا به دست می‌آورد که خود را گسترش داده یا در خود سرمایه گذاری کرده باشد؛ نه اینکه سرمایه های خود را در داخل از سازمان یا شرکت خرج کند.
  • میزان بازده مورد استفاده در بودجه بندی سرمایه‌ای برای اندازه‌گیری و مقایسه سود آوری سرمایه‌گذاری است جریان نقدی تنزیل شده میزان بازده نیز نامیده می‌شود. ROR در زمینه پس‌انداز و وام نیز نامیده می‌شود و در نرخ بهره نیز موثر است.
دکمه بازگشت به بالا