صادر کننده ( Issuer )

  • شرکتی که به وسیله یک پورتال یا یک کارگزار-فروشنده و از طریق تامین سرمایه جمعی مبتنی بر اوراق بهادار، و صادر کردن ضمانت (حق مالکیت سهام یا بدهی) برای هر یک از سرمایه گذارهای خود در عوض پول آنها، اقدام به جمع آوری سرمایه می‌کند.
  • به سازمانی اشاره دارد که اوراق صادر می‌کند یا پیشنهاد صدور اوراق را می‌دهد.
دکمه بازگشت به بالا