منحنی جی (J-curve)

ظاهر یک نمودار که نشان دهنده پیشروی مقدار عادی یک سرمایه گذاری انجام شده در مراحل اولیه است. معمولا بلافاصله بعد از سرمایه گذاری اولیه و در حین بازه‌ی مرحله اولیه، این مقادیر کاهش می‌یابند، ولی در سال‌های بعدی و پس از دستیابی شرکت به سوددهی، به طور چشمگیری افزایش می‌یابند.

دکمه بازگشت به بالا