کارکنان کلیدی ( Key Employees )

مدیریت حرفه‌ای جذب شده توسط موسس برای اداره کردن شرکت. کارکنان کلیدی با اسناد عندالمطالبه و مالکیت شرکت، در شرکت حفظ و نگهداری می‌شوند (به ماندن در شرکت متقاعد می‌شوند).

دکمه بازگشت به بالا