مرحله دیر هنگام ( Later Stage )

یک مرحله از رشد شرکت که توسط محصولات ماندنی در بازار (قابل عرضه و بقا در بازار)، بازار فروش توسعه داده شده، مشتری‌های زیاد، افزایش درآمد پایدار، و سودها و جریان نقدی مثبت از عملیات‌ها شناسایی و مشخص می‌شود. شرکت‌هایی که در مرحله دیر هنگام هستند، معمولا برای IPO نامزد می‌شوند. سرمایه گذاری در دور C یا بعد از آن به عنوان مرحله دیر هنگام شناخته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا