قانون اعداد بزرگ ( Law of Large Numbers )

یک نظریه که پیشنهاد می‌دهد که متوسط نتایج به دست آمده از تعداد زیادی از آزمایش‌ها باید نزدیک به مقدار مورد انتظار باشد، که باعث تضمین ثبات نتایج طولانی مدت برای میانگین رویداد‌های اتفاقی می‌شود. وقتی که این قانون به سرمایه گذاری فرشته اعمال می‌شود، پیشنهاد می‌کند که تعداد زیادی از سبدهای سهام (پورتفولیو) سرمایه گذاری‌، که همواره با گذر زمان انجام شده‌اند، نتایج شدیدا مثبتی باز می‌گردانند.

دکمه بازگشت به بالا