سرمایه گذار رهبر ( Lead Investor )

سرمایه گذار اصلی در یک دور تامین مالی جمعی. این سرمایه گذار معمولا بزرگترین سرمایه گذار در دور جمعی است و اصولا مذاکره شرایط مرتبط با اسناد سرمایه گذاری ها را سازماندهی کرده و رهبری می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا