آبشار تسویه امور ( Liquidation Waterfall )

ترتیبی که در آن همه گروه ها از جمله سرمایه گذارها، کارکنان، بستانکاران و دیگران در صورت تسویه امور شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصرف شرکت، پول و سرمایه دریافت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا