رویداد نقدینگی ( Liquidity Event )

  • یک رویداد که به یک VC اجازه می‌دهد تا منفعت یا زیان یک سرمایه گذاری را برآورد کند. پایان حضور یک سرمایه گذار خصوصی در اقدامات کسب و کاری با چشم اندازی برای برآورد کردن بازگشت درونی سرمایه. بسیاری از راه‌های خروج شامل عرضه اولیه سهام (IPOها)، بازخرید سهام فروخته شده، فروش تجاری (فروش شرکت در مراحل اولیه) و تملک (خرید) ثانویه هستند. (استراتژی خروج را نیز مشاهده کنید).
  • این رویداد نشان دهنده استراتژی خروج عادی بسیاری از کارآفرین ها و سرمایه گذارها است. زمانی که یک شرکت خریداری می‌شود (از طریق ادغام و تصرف) یا وقتی که یک IPO انجام می‌شود، حق مالکیت سهام به پول نقد تبدیل می‌شود.
  • رویداد نقدینگی روشی است که با آن یک سرمایه گذار برای اتمام دادن به یک سرمایه گذاری برنامه‌ریزی می‌کند. رویداد نقدینگی با نام استراتژی خروج نیز شناخته می‌شود.
دکمه بازگشت به بالا