دعوی قضایی ( Litigation )

اقدام حقوقی یا دفاع از یک حق قانونی، که با نام دعوی قضایی مطرح شده در دادگاه هم شناخته می‌شود. یک دعوی قضایی ممکن است در بین دو گروه مخالف هم حل و فصل شود، ولی معمولا در یک دادگاه قضایی ارائه و حل می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا