کسب و کار خیابان اصلی ( Main Street Business )

یک کلمه استفاده شده برای اشاره به کسب و کارهای کوچک خانوادگی مانند خرده فروش ها و تامین کنندگان خدمات محلی. این کسب و کارها معمولا توسط خانواده ها برای منفعت رسانی به خانواده اداره می‌شوند و در آنها اهدافی مانند تسویه امور کسب و کار مانند فروش یا IPO استراتژیک شرکت وجود ندارد. در نتیجه، این کسب و کارها معمولا توسط سرمایه گذاران فرشته یا VCها تامین مالی نمی‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا