سرمایه گذار اصلی ( Major Investor )

هر سرمایه گذاری است که بیشتر از یک مقدار تعیین شده در یک دور خاص سرمایه گذاری می‌کند و از این رو حق داشتن اطلاعاتی خاص یا رای دهی را به دست می‌آورد.

دکمه بازگشت به بالا