خریدن سهام توسط تیم مدیریت ( Management Buy-out )

سرمایه های فراهم شده‌ برای قادر کردن تیم مدیریت عملیاتی شرکت به تصرف یک خط تولید محصول یا تصرف یک کسب و کار، که ممکن است در هر مرحله‌ای از رشد و توسعه خود بوده و از یک شرکت عمومی یا خصوصی باشند.

دکمه بازگشت به بالا