حق العمل مدیریت ( Management Fee )

انعامی که معمولا به صورت سالانه از یک سرمایه مالی موجود به شریک عمومی یا مشاور سرمایه گذاری پرداخت می‌شود تا هزینه‌ها و مخارج مدیریت این سرمایه، در زمینه ارتباطات سرمایه گذار پوشش داده شوند و برای آنها جهت خدمات و تخصصشان انعام داده شود.

دکمه بازگشت به بالا