بازار ( Market )

بر اساس تقاضای موجود برای محصولات و فرآورده‌ها، این کلمه به ترتیبات اجتماعی اشاره دارد که به موجب آن مصرف کننده‌ها لوازم و خدماتی را از کسب و کارها و فروشنده‌های انفرادی، در قبال پول خریداری می‌کنند. مبادله‌های انجام شده در بین مصرف کننده و فروشنده به اقتصاد بازار کمک می‌کنند که شدیدا به این معامله‌ها برای پایداری اقتصادی نیاز دارند.

دکمه بازگشت به بالا