ادغام ( Merger )

ترکیب نهادهای کسب و کاری که تحت آن، انتظار بهبود این نهادها از همکاری بالقوه‌ و حذف عوامل تکراری ساخت و تولید مانند ماشین آلات، تجهیزات و نیروی کاری به وجود می‌آید، و استفاده بهینه از سرمایه های موجود در این زمینه باعث افزایش درآمدها و سودهای بوجود آمده در شرکت می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا